HE
0
0

כשרות

כל הירקות והפירות הינם גידולים ישראליים,
הופרשו תרומות ומעשרות.
בשנת שמיטה אנחנו נוהגים עפ"י היתר מכירה.
נעשה פיקוח ע"י הרב יהודה גלעד, רב קיבוץ לביא.

x

#{title}

#{text}

#{price}